•  
  •  
  •  
 

Дата: 01.02.2021 г.

Заповед за присъствено обучение за учениците от 5 и 7 клас, считано от 04.02.2021 г.

Дата: 29.01.2021 г.

Заповед и график за ОРЕС - 5 - 7 клас за 01.-02.02.2021 г.

Заповед и график за ОРЕС - 5 и 7 клас

Заповед за допълнение на графика в учебното време

Заповед и график за ОЕСР

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да покаже най-високата степен на отговорност към обществото. Някакво запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опасим живота и здравето на нашите деца, на възрастни хора, на всеки човек.

Това, което не се случва, води до промяна във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който не предлага решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности могат да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценно прилагане към един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът на учебно-възпитателната работа да не се прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Може да бъдем добронамерени, разширени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

от експерти от РУО - Бургас и учители от ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир и от област Бургас.

 

Сними от електронното обучение на ученици от ОУ "Алеко Константинов" - с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас

за периода от 16.03.2020 г. до 20.03.2020 г. (включително).

16.03.2020 г.

  

  

   

 

  

   

      

17.03.2020 г.

  

  

  

  

 

18.03.2020 г.

 

    

  

 

19.03.2020 г.

  

 

20.03.2020 г.

    

  

  

 

 

Заповед за провеждане на електронно обучение

График за провеждане на електронно обучение

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки