•  
  •  
  •  
 

                                                        За учебната 2021/2022 г.

                                                                              ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО - 4 КЛАС

Заповед №РД09-1805/31.08.2021 г. на Министъра на МОН за определяне на дати за провеждане на НВО- 4, 7 и 10 клас

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяванетона НВО в края на 4 клас през учебната 2021/2022 г. и образци на документи, както следва:

Инструктаж за ученика за НВО в края на 4 клас през учебната 2021/2022 г.

Инструктаж за квестора за НВО в края на 4 клас през учебната 2021/2022 г.

Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на 4 клас през учебната 2021/2022 г.

Инструктаж за четене на диктовката от теста по БЕЛ - НВО 4 клас.

Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Училищен план на дейностите за организиране и провеждане на НВО - 4 клас през учебната 2021/2022г.

 

                                                    За учебната 2020/2021 г.

Информация за НВО - 7 клас

Заповед №РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на МОН за определяне на дати за провеждане на НВО - 4, 7 и 10 

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 г. и образци на документи, както следва:

 - Инструктаж за ученика за НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 г.

  - Инструктаж за квестора  за НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 г.

 - Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 г.

  - Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чл. 51, ал. 4 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  - Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Училищен план на дейностите за организиране и провеждане на НВО - 7 клас през учебната 2020/2021 година

                                                 

                                                     За учебната 2019/2020 г.

Информация за НВО - 4 клас - 2019/2020 г.

 

Заповед НВО - 7 клас за уч. 2018/2019 г.

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки