•  
  •  
  •  
 

План - прием за 1 клас за учебната 2022/2023 г.

Процедура за план - прием в 1 клас

Заявление за план - прием в първи клас

Декларация лични данни на ученик

Декларация лични данни на родител

Декларация за непосещаване на Подготвителна група

Заявление за ИУЧ

Заявление за ЦДО

Заявление за Спортни дейности

План - прием за 1 клас за учебната 2021/2022 г.

Процедура за план-прием в първи клас

Заявление за план-прием в първи клас

Декларация лични данни на ученика

Декларация лични данни

Декларация за непосещаване на Подготвителна група

Заявление за ИУЧ

Заявление за ЦДО

Заявление за Спортни дейности

План - прием за 1 клас за учебната 2020/2021 г.

Процедура за план-прием в първи клас

Заявление за прием

Декларация лични данни на ученика

Декларация лични данни

Декларация за непосещаване на подготвителна група

Заявление ИУЧ

Заявление ЦДО

Заявление Спортни дейности

 

План-прием за І-ви клас за учебната 2019/2020 г.

Процедура за план-прием в І-ви клас

Заявление за прием в І-ви клас

Декларация 1- данни за І-ви клас

Декларация 2 - лични данни

Заявление за ИУЧ 

Заявление за ЦДО

Заявление за Спортни дейности

 

План - прием за І клас за учебната 2018/2019 г.

Процедура за план - прием в І клас

Заявление за прием в І клас

Декларация - данни І клас

План - прием за І клас за учебната 2017/2018 г.

 

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки