•  
  •  
  •  
 

Обществен съвет

 

На 09.12.2016 г. в Основно училище "Алеко Константинов", с. Добромир, община Руен, област Бургас се проведе общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет и бе избран следния:

Председател:

Мустафа Мехмед Хасан - представител на родителите

Членове:

1. Мустафа Ахмед Мустафа - представител на родителите

2. Неджиб Мехмед Акиф - представител на родителите

3. Зейнеб Кемал Ахмед - представител на родителите

4. Ахмед Халим Ахмед - представител на финансиращия орган - община Руен

       Резерви:

1. Мустафа Иб Осман - представител на родителите

2. Мустафа Рафетов Мустафов - представител на родителите

3. Севдие Ахмед Исмаил - представител на родителите

4. Ерджан Ахмед Акиф - представител на родителите

Протокол №1

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Становище на обществения съвет

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки