•  
  •  
  •  
 

Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. ФАТМЕ АДЕМОВА АХМЕД - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

2. ЗЕЙНЕБ ДЖЕМАЛОВА ХЮСЕИНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

3. ГЮЛСЮМ АДЕМ АХМЕД - УЧИТЕЛ В ЦДО - НАЧАЛЕН ЕТАП

4. НАЗМИЕ МУСТАФА САЛИМ - УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЕЛ

5. МУСТАФА ЮМЕР МУСТАФА - СТАРШИ УЧИТЕЛ - ГЦДО - ПРОИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

6. ФЕРИДЕ МУСТАФА ИСМАИЛ - ВЪНШЕН ЛЕКТОР ПО ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИ

 

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки