•  
  •  
  •  
 

Добре дошли!

           ОУ "Алеко Константинов" се намира в оживеното планинско село Добромир, общ. Руен, обл. Бургас, който има кръстопътно разположение и е в непосредствена близост до яз. "Цонево" и природния феномен "Чудните скали".

 

        Просветната дейност в селото датира от 1910 г. - в паянтова сграда в двора на джамията се е изучавало вероучение.

        През 1933г. годината се въвежда латиница в обучението на учениците. Учители са лица, завършили духовни училища.

 

         До 1947 год. училището е частно.

         От 1948год. училището е обявено за държавно с назначени и платени учители, които са нередовни и без педагогическа правоспособност.

         През учебната 1955/1956 год. се открива прогимназия със слети класове до VІ клас.

 

         През 1960 год. е построен първият етаж на днешната училищна сграда с три учебни стаи. Учи се на две смени. Същата година се въвежда и обучението на български език.

         През 1982 год.  се построява  и  вторият етаж на училището и се преминава на една смяна на обучение.

 

          Днес ОУ "Алеко Константинов" разполага със седем класни стаи и един компютърен кабинет. 

 

         Общият брой на педагогическия персонал е 7. За учебната 2020/2021 г. се обучават 26 ученици от I до VII клас,. В момента всички педагогически кадри са местни и с висше образование.

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки