•  
  •  
  •  
 

Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. ФАТМЕ АДЕМОВА АХМЕД - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

2. ЗЕЙНЕБ ДЖЕМАЛОВА ХЮСЕИНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

3. ГЮЛСЮМ АДЕМ АХМЕД - УЧИТЕЛ В ЦДО - НАЧАЛЕН ЕТАП

4. РЕВАСИЕ АХМЕД МУСТАФА -СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ, ТУРСКИ ЕЗИК И ФВС

5. НАЗМИЕ МУСТАФА ХЮСЕИН - УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЕЛ

6. МУСТАФА ЮМЕР МУСТАФА - СТАРШИ УЧИТЕЛ - ГЦДО - ПРОИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки