•  
  •  
  •  
 

Добре дошли!

           ОУ „Алеко Константинов” се намира в  оживеното планинско село Добромир, общ. Руен, обл. Бургас, което има кръстопътно разположение и е  в  непосредствена близост до яз. „Цонево” и природния феномен „Чудните скали”.

 

        Просветната  дейност в селото датира от 1910 год. - в паянтова сграда в двора на джамията се изучавало вероучение.

        През 1933г. година се въвежда латиница в обучението на  учениците. Учители  са лица, завършили духовни училища.

 

         До 1947 год. училището е частно.

         От 1948год. училището е обявено за държавно с назначени и платени учители, които  са нередовни  и  без педагогическа правоспособност.

         През учебната 1955/1956 год. се открива прогимназия със слети класове до VІ клас.

 

         В 1960 год. е построен първият  етаж на днешната училищна сграда с три учебни стаи. Учи се на две смени. Същата година се въвежда обучението на български език.

         1982 год. се доизгражда вторият  етаж на училището и се преминава на една смяна на обучение.

 

          Днес ОУ „Алеко Константинов” разполага  с осем класни стаи  и  компютърен кабинет. За последните няколко години е направен основен ремонт на училищната  сграда и материално -техническата база е изцяло обновена –подменена покривната конструкция ,нова дограма, нови чинове, бели дъски, карти, табла и др.

 

         Общият  брой  на педагогически персонал е 7 .За учебната 2017 г. - 2018 г. се обучават  53 ученици от I – VII клас ,.  В момента всички педагогически кадри са местни и с висше образование.

Календар

 

Карта

 

Полезни връзки